Welkom!

De Nederlands Gereformeerde kerk van Hardinxveld-Giessendam is een kerk vol van hoop!
 
 

In Hardinxveld-Giessendam vormen de GKv en de NGK per 1 januari ’22 een nieuwe Samenwerkingsgemeente.

Deze website wordt binnenkort beëindigd. De website van de Samenwerkingsgemeente is www.debronhg.nl. Op die website is een promovideo (zie ook https://www.youtube.com/watch?v=B3oJijKxEjg) waarin de nieuwe naam ‘de bron, een kerk van hoop’ toegelicht wordt.  

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt die in 1967 door verschil van inzicht en onderlinge onenigheid uit elkaar ging in twee aparte kerken, is per 1 januari 2022 weer één gemeente. Blijkbaar kan het. Na ruzie en scheiding toch weer bij elkaar komen. Dat gaat niet van de één op de andere dag, maar het kan. Met geduld, eerlijkheid naar elkaar en vanuit een biddende houding.

Zo’n twintig jaar geleden waren er gemeenteleden uit de in 1967 ontstane kerken (een GKv en een NGK) die voorzichtig met elkaar in gesprek raakten. Over de verdrietige periode in de jaren 60 en over de verdrietige gevolgen. Hoe mooi zou het zijn als er weer een vorm van toenadering zou kunnen zijn.

Na een aantal gesprekken zagen deze leden ruimte voor het vormen van een commissie GKv-NGK. De opdracht van die commissie was te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om als kerken meer te gaan samenwerken. De eerste jaren waren de gesprekken, zoals dat gaat na een breuk, voorzichtig en aftastend. Bang om elkaar te kwetsen, achterdochtig voor wat er gezegd werd. Vooral kijkend naar de verschillen.

Een breekpunt is geweest het moment dat er een eerlijke brief gestuurd is naar de families van de meest betrokken broers en zussen uit die tijd. Er zijn in de jaren 60 harde woorden gesproken en geschreven. Er zijn onjuiste beslissingen genomen. Dat heeft enorm veel verdriet veroorzaakt in verschillende families. Het zorgde zelfs voor scheuringen binnen families en gezinnen. In de brief werd voor die harde woorden en verkeerde beslissingen schuld beleden en vergeving gevraagd. De brief is persoonlijk gebracht en er is met de betrokkenen eerlijk en oprecht over doorgesproken.

Het gevolg was wonderlijk: er kwam steeds meer ruimte om echt met elkaar in gesprek te gaan. Niet meer over de verschillen. Veel meer over de overeenkomsten.

Schuld erkennen en belijden biedt openingen. Dat bleek ook hier. Er kwam ruimte voor openheid. Vanuit schuld belijden en vergeving vragen en ontvangen, ontstaat een sfeer waarin God weer leidend is. Hierna werden er besluiten genomen die echt gericht waren op ‘samen verder’. Er werd een verklaring opgesteld waarin vermeld werd dat beide kerken en haar leden elkaar weer herkenden en erkenden. Een emotioneel moment was de eerste keer weer gezamenlijk avondmaal vieren. Het leek opeens helder: ‘Wat we als mensen hebben gebroken, heeft God met zijn genade geheeld’.

Vervolgens werden de middagdiensten gezamenlijk gehouden, de kansel opengesteld voor elkaars predikanten, het jeugdwerk werd gezamenlijk opgepakt en onderlinge contacten werden verdiept. Door corona konden de middagdiensten niet meer doorgaan. Toen is besloten de morgendiensten samen te gaan houden. Stap voor stap groeiden de twee kerken weer naar elkaar, naar eenheid. Ook landelijk werden gelukkig besluiten genomen die de verregaande samenwerking in Hardinxveld-Giessendam niet langer in weg stonden. De twee kerken zijn dus vanaf 1 januari 2022 een samenwerkingsgemeente. Dominee Johan Weij wordt de eerste predikant in deze gemeente. Het streven is om in 2023 helemaal klaar te zijn om echt weer één kerk te worden.

Het wordt echt gezien als een wonder. Daar zijn de kerkleden zich terdege van bewust. Dat geeft ook grote dankbaarheid. De laatste diensten als aparte kerken zijn gehouden. Er is gepast afscheid genomen van wat was. In een gezamenlijke kerkdienst is gevierd dat er weer één kerk gevormd kan worden. De nieuwe naam is onthuld: ‘de bron, een kerk van hoop’. Daarmee geeft de nieuwe gemeente direct aan hoe ze kerk willen zijn. In deze ingewikkelde tijd een bron zijn waar gezamenlijk De Bron gevonden kan worden. Bovendien een gemeente van hoop. Hoop voor de toekomst. God is erbij.

De nieuwe gemeente wil een bezielende kerk zijn met oog voor jongeren. Levend van de genade van God. Een commissielid verwoordt het als volgt: ‘Als je met elkaar die genade hebt ervaren in het heel worden van wat gebroken was, zal dat te merken zijn in de manier waarop deze nieuwe gemeente kerk wil zijn. Wat we als mensen hebben gebroken is door God geheeld’.